Wnioski i Druki do pobrania
01_Maksymalne i Minimalne  progi dochodowe.pdf
10_Wniosek o najem lokalu mieszkalnego.pdf
11_Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
12_Oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego.pdf
13_Załącznik  deklaracja o wysokości dochodów.pdf
14_Załącznik  zaświadczenie o zarobkach.pdf
15_Kaucja zabezpieczająca najem.pdf
30_Wniosek  o zawarcie umowy  partycypacji w TBS.pdf
31_Umowa partycypacyjna.pdf
32_Partycypacja w kosztach budowy lokalu.pdf